ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Φ.Μ.:998755915
Γ.Ε.ΜΗ.:043560106000
Μ.Α.Ε.:61287/62/Β/06/0172
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Δέλτα
Διεύθυνση:4ο ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Τηλέφωνο:2310754737